Lost Treasure Hunt

Reușim doar împreună.

Este o acțiune neconvențională care își propune să evidențieze în mod special creativitatea, gândirea liberă, imaginația; toate acestea în atmosfera strânsă de grup, unde fiecare idee personală trebuie argumentată și deopotrivă discutată; transpunerea participanților într-o situație inedită, unde cu mijloace limitate dar suficiente să creeze un cadru dat, să-și folosească toate resursele personale în cadrul grupului să găsească locul fiecăruia în îndeplinirea targetului complex. Pe parcursul acțiunii participanții vor avea de trecut diverse ateliere și quiz-uri menite să sporească gradul de complexitate al evenimentului.

Ați ajuns într-un teritoriu ostil, sunteți separați de restul colegilor voștri dar ați găsit drumul spre zona de evacuare. În drumul vostru, echipa are ca temă să ascundă foarte bine 10 obiecte, necesare supraviețuirii colegilor voștri, după care să întocmească o harta cât mai exactă care să conțină detaliile zonei și pozițiile unde sunt ascunse obiectele. Fiecare echipă va lăsa harta în urmă, astfel încât colegii să poată găsi cele 10 obiecte vitale supraviețuirii. Deasemenea și echipa voastră va primi o hartă a colegilor, urmând să faceți același lucru. Hărțile sunt schimbate aleatoriu între echipe.

Debrieful poate fi direcționat spre:
Comunicarea, factor esențial al succesului și performanței;
Competiţia, ca factor de creştere în aflarea rolului în cadrul echipei;
Responsabilizarea în efectuarea cerinţelor exerciţiilor;
Oportunitatea descoperirii de noi aptitudini;
Feedback-ul constructiv;
Evaluarea performanţelor grupului;
Încurajarea echipei;
Gestionarea conflictelor;
Managementul timpului;
Internalizarea valorilor;
Dezvoltarea şi definirea rolurilor în echipă.

Location
outdoor
Duration 2 - 4h
No. of players 10 - 300
Adrenaline 50%